Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Search
Close this search box.

O nama

Inicijativa mladih za ljudska prava prvobitno je osnovana 2003. godine kao nevladina organizacija, koja se kasnije transformisala u regionalnu mrežu organizacija sa sedištem na Kosovu, Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Inicijativa mladih za ljudska prava – Kosovo (YIHR KS) osnovana je 2004. godine. Više od petnaest (15) godina, YIHR KS uspešno radi na zaštiti i promociji ljudskih prava i demokratskih vrednosti ne samo na Kosovu već i u čitavom regionu. Konkretno, YIHR KS je fokusirana na proces suočavanja sa prošlošću, zaštitu ljudskih prava i vladavinu zakona, te osnaživanju mladih na lokalnom i regionalnom nivou.

Misija

YIHR KS promoviše, štiti i zagovara ljudska prava, baveći se procesima iz prošlosti, vladavinom zakona i građanskim vrednostima kao osnovim principima za slobodno, odgovorno i napredno društvo.

Vizija

Slobodno, ravnopravno i pravedno društvo u kojem svi ljudi mogu dostići svoj potencijal.

Ciljevi

Rad YIHR KS fokusiran je na tri glavna programa: