Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Donacione

Donacioni juaj mund të na ndihmojë të arrijmë qëllimin tonë.

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë (Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR KS)) është organizatë jo-qeveritare e cila për më shumë se pesëmbëdhjetë vite (15) ka punuar me sukses në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut dhe vlerave demokratike jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon.
YIHR KS funksionon mbi parimet e shtetit të së drejtës, duke mbrojtur të drejtat e njeritut përmes programeve për ballafaqim me të kaluarën, sundimin e ligjit dhe fuqizimin e rinisë.

Mbështetja nga individët, si dhe nga të gjitha segmentet e shoqërisë është shumë e rëndësishme për punën tonë. Për të përmbushur qëllimet tona dhe për të mbrojtur të drejtat e të gjithëve pa dallim, ne kemi nevojë mbështetje nga individë, biznese dhe organizata të tjera, të cilat e kuptojnë njësoj si ne rëndësinë e angazhimit për komunitet.

Ne jemi vazhdimisht në kërkim të donacioneve dhe ideve të reja që do të na ndihmojnë në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe vlerave demokratike në shoqërinë tonë. Për këtë arsye, ju ftojmë të na mbështesni dhe të bashkojmë forcat për të krijuar mundësi të reja për rajonin, vendin dhe mbi të gjitha për rininë tonë.

Shpresojmë në bashkëpunimin tuaj.

Vizioni i këtij grupi është ai i një Kosove moderne dhe qytetare që i përvetëson plotësisht vlerat evropiane. Ky grup beson në fuqinë e rinisë për ta kthyer këtë vizion në realitet. Ajo çfarë nevojitet është vullnet dhe përkushtim i secilit/secilës individ/e për të arritur aty ku ‘Nisma ime’ synon.

Vitet e gjata të shtypjes dhe luftës e kanë dëmtuar seriozisht shëndetin tonë mendor, duke na e rrëmbyer dinjitetin qytetarë dhe duke na e instaluar ndjenjën e pafuqisë në raport me strukturat ne fuqi. Shoqëria kosovare shumë gjatë qëndroj e heshtur për hir të proceseve të mëdha politike. Tani që mjegulla e popullizmit po venitet dhe hipokrizia e saj po bëhet gjithnjë e më e dukshme, nevoja për angazhimin e shoqërisë bëhet edhe më urgjente. Rinia kosovare duhet ta rikthejë ndjenjën e humbur të bashkësisë dhe t’i kanalizojë energjitë përmes një agjende përparimtare.

Shteti i ardhshëm nuk do të jetë më “i huaj” për ne. Përgjegjësia e sistemit demokratik për herë të parë do të bie mbi supet tona. Synimi i Nisma Ime është që kjo demokraci të jetë e drejtë, gjithëpërfshirëse, transparente dhe e respektueshme ndaj të gjithë qytetarëve të saj. Parimi kyç i këtij rrjeti është besimi se shoqëria kosovare mund të bëhet vërtet e lirë dhe kohezive vetëm nëse shteti i mbron të drejtat e të gjitha grupeve pakicë, pa asnjë lloj diskriminimi.

Për të mësuar më shumë për format e mbështetjes dhe angazhimit në YIHR KS ju lutem na shkruani në ksoffice@yihr.org

*Të gjitha transaksionet janë konfidenciale dhe të sigurta.

Donacione - Kontakti