Donacione

YIHR-komp-bkg

Donacioni juaj mund të na ndihmojë të arrijmë qëllimin tonë.

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë (Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR KS)) është organizatë jo-qeveritare e cila për më shumë se pesëmbëdhjetë vite (15) ka punuar me sukses në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut dhe vlerave demokratike jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon.
YIHR KS funksionon mbi parimet e shtetit të së drejtës, duke mbrojtur të drejtat e njeritut përmes programeve për ballafaqim me të kaluarën, sundimin e ligjit dhe fuqizimin e rinisë.

Mbështetja nga individët, si dhe nga të gjitha segmentet e shoqërisë është shumë e rëndësishme për punën tonë. Për të përmbushur qëllimet tona dhe për të mbrojtur të drejtat e të gjithëve pa dallim, ne kemi nevojë mbështetje nga individë, biznese dhe organizata të tjera, të cilat e kuptojnë njësoj si ne rëndësinë e angazhimit për komunitet.

Ne jemi vazhdimisht në kërkim të donacioneve dhe ideve të reja që do të na ndihmojnë në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe vlerave demokratike në shoqërinë tonë. Për këtë arsye, ju ftojmë të na mbështesni dhe të bashkojmë forcat për të krijuar mundësi të reja për rajonin, vendin dhe mbi të gjitha për rininë tonë.

Shpresojmë në bashkëpunimin tuaj.


Për të mësuar më shumë për format e mbështetjes dhe angazhimit në YIHR KS ju lutem na shkruani në ksoffice@yihr.org

*Të gjitha transaksionet janë konfidenciale dhe të sigurta.

[]
1 Step 1
Donacione - Kontakti


A pranoni të ju publikohet emri?zgjedh!

A dëshironi të pranoni email nga YIHR KS?zgjedh!
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right