Trina Binaku

Trina Binaku

MENAXHERE E PROGRAMIT DHE ZHVILLIMIT

Trina ka filluar punën në YIHR KS në vitin 2016. Ajo është studente e vitit të fundit në Etnologji dhe Antropologji Kulturore në Universitetin e Prishtinës. Më parë ajo ishte e angazhuar si praktikante në Programin Universitar për Studime dhe Hulumtime Gjinore. Gjatë punës së saj në YIHR KS ajo ishte përgjegjëse për shumë projekte te ndryshme si dhe organizimin e shkëmbimeve rinore lokale, rajonale dhe globale. Aktualisht, ajo është duke koordinuar Pogramin për Ballafaqim me të Kaluarën. Për më tepër, ajo ka marrë pjesë në shumë konferenca dhe punëtori në fushën e të drejtave të njeriut, barazisë sociale dhe të drejtave të grave brenda Kosovës dhe Evropës. Ajo është një aktiviste pasionante feministe.