Rina Kadiri

Rina Kadiri

MENADŽER PROGRAMA I OPERACIJA

Rina radi kao koordinator programa za ljudska prava i vladavinu prava u IIHR KS od septembra 2020. Završila je master studije iz socijalne politike na Univerzitetu u Tirani i diplomu iz socijalnog rada na Univerzitetu u Prištini. Tokom studija, Rina je bila angažovana kao pripravnica u Terre des Hommes, NVO Koalicija za zaštitu dece, Lavirint itd. Takođe je bila menadžerka liderskog projekta sa NVO Glas RAE sa decom iz romske zajednice. Rina je omladinska radnica i više od dve godine radi na polju neformalnog obrazovanja. Pored učešća u mnogim projektima, ona je takođe olakšala mnoge aktivnosti na lokalnom i regionalnom nivou. Rina često pokazuje svoj aktivizam za ljudska prava kroz svoja pisanja.