Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Search
Close this search box.

ANIDA GJURGJIALI

ANIDA GJURGJIALI

Koordinator Projekta

Anida Gjurgjiali je završila osnovne studije engleskog jezika i književnosti, i postdiplomske studije za demokratiju i ljudska prava na Univerzitetu u Sarajevu i Univerzitetu u Bolonji (dvostruka diploma). Obavljala je istraživačke prakse u Turskoj, Grčkoj i Sloveniji o društveno- političkom uticaju na ljudska prava. Anida je radila i kao volonter i bila je deo nacionalnih i međunarodnih projekata za ljudska prava, mir i bezbednost u regionu i suočavanje sa prošlošću; fokusirana je na narativne diskurse u pluralnim društvima i u postkonfliktnim zemljama Zapadnog Balkana.

Follow me