Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

ANIDA GJURGJIALI

ANIDA GJURGJIALI

Kordinatore e Projekteve

Anida Gjurgjiali përfundoi studimet Bachelor për Gjuhë dhe Letërsi Angleze, kurse studimet Postdiplomike për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut në Universitetin e Sarajevës dhe Universitetin e Bolonjës (diplomë e dyfishtë). Ajo ka përfunduar praktikat hulumtuese në Turqi, Greqi e Slloveni mbi ndikimin sociopolitik në fushën e të drejtave të njeriut. Anida ka qenë vullnetare dhe pjese e projekteve kombëtare dhe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, paqen dhe sigurinë në rajon dhe ballafaqimin me të kaluarën dhe është e fokusuar në diskurset narrative të shoqërive pluraliste në shtetet e paskonfliktit të Ballkanit Perëndimor.

Follow me