Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Search
Close this search box.

ART VULA

ART VULA

Koordinator Projekta

Art Vula je postao deo tima YIHR u novembru 2022. godine kao koordinator projekta. Trenutno je na poslednjoj godini studija opšteg prava. U prošlosti je radio kao istraživač za NVO Admovere, obavljao praksu u pravnom odeljenju Ministarstva regionalnog razvoja i Skupštini Republike Kosovo. Art je veoma posvećen pitanjima koja se odnose na ljudska prava, vladavinu prava i tranzicionu pravdu; videvši rad i dostignuća YIHR-a u ovoj oblasti, pridružio se timu kako bi dao svoj doprinos navedenim oblastima.