Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Search
Close this search box.

Besart Lumi

Besart Lumi radi kao programski savetnik za Zapadni Balkan u Fondaciji PeaceNekus, podržavajući partnere u oblasti organizacionog razvoja i osetljivosti na sukobe. Besart je istraživač, aktivista za ljudska prava i tranzicionu pravdu. Ima veliko iskustvo u radu, kako u organizacijama civilnog društva tako i u javnim institucijama. On je rukovodio programima izgradnje mira i ljudskih prava na Kosovu i u regionu, uključujući i u Inicijativi mladih za ljudska prava. Besart je objavio rad o demokratizaciji tranzicione pravde na Kosovu u saradnji sa PAX-om. Magistrirao je na temu rešavanja konflikata u Školi za međunarodne studije Josefa Korbela na Univerzitetu u Denveru.