Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Search
Close this search box.

Bjeshka Guri

Bjeshka Guri

KOORDINATOR PROGRAMA

Bjeshka je postala deo yIHR KS 2017. godine kao viši istraživač u okviru projekta „Učešće mladih u inkluzivnom obrazovanju i ljudskim pravima“. Bjeshka završava studije na Odeljenju za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini i Pravnog fakulteta istog univerziteta. Jedno vreme je bila angažovana kao istraživač na projektu Sećanje na Kosovo koji je sprovela Nacionalna biblioteka Kosova. Unutar organizacije radi kao koordinatorka programa za osnaživanje mladih. Tokom godina u IIHR KS bila je uključena u projekte koji se odnose na diskriminaciju, dijalog, kolektivno pamćenje, usmenu istoriju i upotrebu različitih oblika umetnosti za promociju ljudskih prava. Bjeshka redovno pohađa radionice, treninge i seminare iz oblasti ljudskih prava, pripovedanja, suočavanja sa prošlošću i izgradnje mira. Predana je ekologinja i u slobodno vreme više voli da istražuje različita znanja.