Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Search
Close this search box.

Enis Selimi

Enis Selimi

MENADŽER ZA FINANSIJE I ADMINISTRACIJU

Enisi se pridružio IIHR KS 2018. godine na poziciji menadžera finansija i administracije. Pre nego što se pridružio IIHR KS, u periodu od sedam (7) godina, Enisi je radio u bankarskom sektoru na polju razvoja bankarskih proizvoda i procene kreditnog rizika korporacija. Pored toga, Enisi je takođe služio kao finansijski menadžer za međunarodne i regionalne organizacije na Kosovu. Enisi je diplomirao menadžment i javnu politiku na Američkom univerzitetu na Kosovu (Rochester Institute of Technologi) i magistrirao ekonomiju za poslovnu analizu na Univerzitetu Staffordshire, Stoke u Trentu, UK.