Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Search
Close this search box.

HANA BERISHA

HANA BERISHA

Koordinator Projekata

Hana se pridružila timu YIHR KS u novembru 2022. godine na poziciji programskog asistenta. Ona je na poslednjoj godini osnovnih studija psihologije. Pre i tokom studija radila je u raznim kapacitetima u privatnom sektoru i u civilnom društvu – u nevladinim organizacijama. Pre nego što se pridružila YIHR KS, Hana je radila u kompaniji „Frutomania” kao referent za ljudske resurse. Takođe, jedno vreme je radila i kao mentor na projektu „Majčinska škola“ koji su organizovale „Žene bez granica“, a sprovodila „Jahjaga fondacija“. Takođe je radila i kao kordinator projekta u organizaciji Centra za psihosocijalna i medicinska istraživanja. Hana je strastvena po pitanju osnaživanje mladih, građanskog aktivizama u zajednici i dobrobiti mentalnog zdravlja. Hana se pridružila YIHR KS videći doprinos ove organizacije u oblasti ljudskih prava, a posebno u osnaživanju mladih.

Follow me