Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Search
Close this search box.

Uresa Ahmeti

Uresa Ahmeti

Koordinator za Komunikacije

Uresa Ahmeti je postala deo tima YIHR KS u avgustu 2022. godine kao Koordinator za komunikacije nakon što je diplomirala na Univerzitetu Wesleyan, CT, SAD. Istovremeno je završila studije za sociologiju i feminizam, rod i seksualnost. Prethodno je završila srednju školu na United World College u Maastrihtu u Holandiji, nakon što je osvojila nacionalnu stipendiju. Pored svojih naučnih interesovanja, ona je aktivistkinja i umetnica. Njeni solo interaktivni nastupi From Other to Self, Interrogating Power, Ho-me is Where the Breath Is / (Be)longing, podkastovi koje je producirala, i njena nedavno objavljena knjiga poezije How the Hell Do I Abort a Demon među ostalim delima, za takozvano samo-zastupanje, društvenu svest i kolektivno prepoznavanje i otpor načina na koji sistemi ugnjetavanja koegzistiraju i potčinjavaju tela. Kao deo YIHR KS ona će se fokusirati na pitanja suočavanja s prošlošću i efikasnog korišćenja onlajn komunikacije za promociju i zalaganje za ljudska prava i demokratiju.