Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Search
Close this search box.

Vjosa Rexhepi

Vjosa Rexhepi je aktivista za ljudska prava, koja je bila angažovana u različitim volonterskim aktivnostima, promovišući građanski angažman i vrednosti ljudskih prava. Pored toga, Vjosa je strastveni volonterski aktivista u mreži NVO Inicijative mladih za ljudska prava „Nisma ime“ od 2007. godine, gde je organizovala, podržavala i učestvovala u raznim aktivnostima podizanja svesti u vezi sa ljudskim pravima, građanskim aktivizmom i suočavanjem sa prošlošću u regionu Kosova i Balkana. Vjosa je završila master studije farmacije na Univerzitetu u Prištini. Poslednjih dvanaest godina radi u farmaceutskoj industriji.