Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Search
Close this search box.

Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR KS) dostavila je Advokatskoj komori Kosova (AKK) prijavu za pokretanje istrage i preduzimanje zakonskih mera protiv advokata Tome Gašija, koji je 14.02.2020. snimljen na snimku kako šutira paket i lično građanina dok je tražio milostinju na Trgu Majke Tereze u Prištini.

 

Disciplinska komisija AKK je nakon održavanja zatvorene sednice glavne disciplinske rasprave, dana 13.07.2021.godine, donela odluku da je advokat Tom Gaši odgovoran za preduzimanje neetičkih radnji i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 evra i obavezan da na ime disciplinskog paušala isplati iznos od 50,00 evra.

 

Advokat Gaši je podneo žalbu na gorepomenutu odluku Disciplinske komisije AKK navodeći kao razlog povrede odredaba disciplinskog postupka i pogrešnu primenu materijalnog prava.

 

Žalbena komisija AKK, odlučujući po žalbi koju je podneo advokat Tom Gaši, na zatvorenoj sednici održanoj 21.09.2021, odlučila je da je žalba g. Gaši prihvaćena i odluka Disciplinskog kolegijuma je poništena i ova Komisija je vratila slučaj na ponovno razmatranje.

 

Disciplinska komisija AKK prilikom ponovnog razmatranja, nakon održavanja zatvorene sednice glavne disciplinske rasprave 24.11.2021, ponovo je odlučila da je advokat Tom Gaši odgovoran za preduzimanje neetičkih radnji i da je počinio ozbiljne povrede dužnosti i advokatskih ovlašćenja iz člana 119. Statuta AKK, i pritom ista Komisija izriče disciplinsku meru novčane kazne u iznosu od 2.500,00 evra. Na ovu odluku je žalbu uložio Tom Gaši, gde predmet ponovo dolazi pred Žalbenu komisiju AKK.

 

Žalbena komisija AKK je dana 21.01.2022.godine donela odluku da odbije žalbu od 28.12.2021 koju je podneo advokat Tom Gaši kao neosnovanu, potvrđujući odluku Disciplinske komisije od 24.11.2021.

 

Zatim, advokat Tom Gaši je 22.02.2022. godine podneo tužbu Osnovnom sudu u Prištini protiv Advokatske komore Kosova, predlažući da se donese presuda kojom se u potpunosti usvaja tužba tužioca Tome Gašija po osnovu protiv tužene AKK, i da se od iste poništi rešenje i da se traži vraćanje uplaćeno iznosa od strane tužitelja.

Osnovni sud u Prištini – Odeljenje za administrativne poslove, odbio je kao nezakonit tužbeni zahtev tužitelja Tom Gašija, protiv tužene Advokatske komore Kosova u slučaju ocenjivanja zakonitosti poništavanja rešenja iste, pošto je to pravosnažni upravni akt, protiv kojeg se ne može pokrenuti upravni spor.

 

Konačno, Apelacioni sud Kosova – Odeljenje za administrativne poslove je sudskim rešenjem konačno odbio žalbu tužitelja Tome Gašija kao neosnovanu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *