Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Search
Close this search box.

Organizacije civilnog društva sa Kosova i Srbije izrazile su podršku Miodragu Milićeviću iz NVO Aktiv kojeg je verbalno i fizički napao pripadnik specijalnih jedinica Kosovske policije u blizini prelaza Jarinje na severu Kosova

Dana 14. novembra, Miodraga Milićevića iz NVO Aktiv fizički i verbalno je napao pripadnik Policije Kosova u blizini prelaza Jarinje. Napad je odraz pogoršane atmosfere poverenja i mirnog suživota na Kosovu i doprinosi toj atmosferi koja je primetna poslednjih meseci i koja je dostigla alarmantne razmere eskalacije povlačenjem srpskih predstavnika iz kosovskih institucija

Nedavne aktivnosti ključnih strana koje su doprinele ovoj eskalaciji preduzete su bez dužnog razmatranja dugoročnih posledica i štete koja se može naneti osnovnom okviru za normalizaciju. Nastavak atmosfere pretnji, zastrašivanja, ponižavanja i nepoverenja samo će pogoršati ionako osetljivu situaciju.

Naše organizacije su se posvetile poboljšanju uslova za normalizaciju stvaranjem kanala između zajednica i izgradnjom poverenja kako bi doprinele dugoročnom i održivom miru. U ovom trenutku, pozivamo sve strane zainteresovane za mir u regionu da se uzdrže od govora koji zaoštrava situaciju i da koriste odnose, platforme i kanale koji prevazilaze etničke i političke podele kako bi se postiglo uključivanje, izgradilo razumevanje višestrukih perspektiva sadašnjeg konteksta i doprinelo okruženju u kojem ključni akteri preduzimaju analizirane aktivnosti imajući u vidu dobrobit svih zajednica.

Pozivamo i međunarodnu zajednicu da pokaže odgovarajuću rešenost u svom angažovanju na sadašnjoj krizi. Stojimo uz našeg kolegu g. Milićevića, i apelujemo da se incident reši u skladu sa postojećim relevantnim zakonskim okvirima.

Potpisnici:

 1. Aktiv
 2. Beogradski Centar za bezbednosnu politiku (BCBP)
 3. Community Building Mitrovica (CBM)
 4. Centar za mir i toleranciju (CPT)
 5. Gradjanske incijative
 6. Evropski pokret Srbija (EMinS)
 7. Forum za razvoj i multietničku saradnju (FDMC)
 8. Fondacija BFPE za odgovorno društvo
 9. Fond za humanitarno pravo Kosovo (HLC)
 10. Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER)
 11. Jelena Lončar, docentkinja, Univerzitet u Beogradu
 12. Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM)
 13. Local Peace, Leposavić
 14. Media Centar Čaglavica
 15. Mitrovica Women Association for Human Rights (MWAHR)
 16. Nova društvena inicijativa (NSI)
 17. NVO Budi Aktivan 16, Preševo
 18. Portal LUGINALAJM, Bujanova
 19. Radio Goraždevac
 20. Radio Astra, Prizren
 21. Rahim Salihi, aktivista civilnog društv
 22. Incijativa za ljudska prava Kosovo (YIHR Kosovo)
 23. Incijativa za ljudska prava Srbija (YIHR Srbija)
 24. Valon Arifi, aktivista civilnog društva
 25. Glas Roma, Aškalija i Egipćana (VoRAE)
 26. Vjolca Krasnići, Profesor, Univerzitet u Prištini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *