Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Search
Close this search box.

YIHR KS sa zadovoljstvom poziva predstavnike nevladinih organizacija iz oblasti tranzicione pravde i pomirenja da učestvuju u trodnevnoj obuci o izgradnji kapaciteta i aktivizmu u ove dve oblasti. Trening se održava u okviru projekta “Kosovo Youth Dialogue Activity” koji podržava USAID.

Ovaj trening će okupiti 20 predstavnika nevladinih organizacija na Kosovu zainteresovanih za rad u oblasti tranzicione pravde i procesa pomirenja na Kosovu.

Trenutno ima jako malo organizacija koje imaju kapacitete za preduzimanje odgovarajućih programa u ovoj oblasti, stoga želimo da povećamo kapacitete NVO-a, posebno onih na lokalnom nivou, kako bismo bili aktivniji i doprineli u procesu pomirenja na Kosovu. Ovo će biti napredni trening koji će voditi profesionalni treneri i stručnjaci sa terena. Neke od tema koje će se obrađivati uključuju: tranzicionu pravdu, međukulturni dijalog, prikupljanje sredstava za projekte tranzicione pravde i pomirenja itd.

Trening će trajati 3 dana (21-23. novembar) i odvijaće se u regionu Prištine. Organizatori pokrivaju troškove smeštaja, hrane i prevoza.

*Napomena: Samo 1 predstavnik organizacije može biti deo obuke.

Da bi ste se prijavili za obuku, ispunite OBRAZAC do 8. novembar 2022.k Za sva dodatna pitanja obratite se: fiona.haxhiislami@yihr.org ili 049 515 157.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *