POZIV ZA PRIJAVE – za sudjelovanje u inicijativi PROŠLOST SE NASTAVLJA // PAST CONTINUES