Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Search
Close this search box.

Pozicija: Saradnik
Rok za prijavu: 10. januar, 2023.
Prihvatljivi kandidati: Mladi studenti sa svih univerziteta na Kosovu (18-25 godina)
Lokacija: Kosovo

Opis programa: Inicijativa mladih za ljudska prava – Kosovo organizuje tromesečnu stipendiju. Pet (5) učenika iz albanske i srpske zajednice na Kosovu imaće priliku da učestvuje u plaćenom stipendiranju, drugom po redu, gde će raditi u različitim organizacijama civilnog društva na Kosovu. Program je osmišljen tako da obuhvati mlade ljude u razvoju njihovih profesionalnih kapaciteta i da ih navede da razmotre rad za nevladine organizacije, koje prvenstveno rade sa drugim etničkim grupama na Kosovu – kako bi izgradile mostove komunikacije i saradnje između njih. Takođe, tokom perioda stipendiranja, učesnici stipendije će raditi na sopstvenim istraživačkim projektima u saradnji sa svojim nevladinim organizacijama koji su domaćini, dok će njihov rad služiti kao
edukativni resurs za mlade ljude i zainteresovane strane. YIHR KS će stipendistima plaćati mesečnu naknadu tokom njihovog rada, obezbediti mentorstvo i izgradnju kapaciteta tokom trajanja stipendije. Stipendija će okvirno početi u februaru i trajati do aprila 2023.
godine.

Da biste se prijavili za ovaj program, potrebno je da pošaljete svoj CV (biografiju) i motivaciono pismo na engleskom jeziku na imejl apply@yihr.org do 10. januara 2023. do 11.00 časova. Predmet e-pošte treba da bude: ,,Prijava za program stipendija za mir 2023”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *