Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Search
Close this search box.

Blenda Pira

Blenda Pira

Pravni Istraživač i Koordinator Programa

Blende Pira trenutno radi kao  Pravni Istraživač i Koordinator Programa za ljudska prava i vladavinu prava u Inicijativi mladih za ljudska prava – Kosovo (YIHR KS). Najraniji profesionalni angažmani g. Pira bili su u Apelacionom sudu Kosova, televiziji Kohavision i USAID programu Pravosudne stvari, kao praktikant. Potom je bila uključena u mnoge aktivnosti u okviru domaćih i međunarodnih organizacija. Bila je deo kursa “UNHCR i međunarodno izbegličko pravo” koji je organizovao UNHCR u saradnji sa Univerzitetom u Prištini i CRP/K, kao i deo “Klinike krivičnog prava” koju je organizovao Zahtev za pravdom uz podršku Nacionalnog centra za Državni sud. 2018. godine, g. Pira je bila angažovana kao koordinator „Live Legal Clinic Prishtina“, kao deo USAID Pravosudne stvari. Kasnije je učestvovala na kursu “Podrška tranzicionoj pravdi” u Resursnom centru za tranzicionu pravdu Univerziteta u Prištini. G. Pira je diplomirala pravo na Univerzitetu u Prištini, Pravni fakultet. Zatim je završila master diplomu iz evropskog i međunarodnog poslovnog prava na Univerzitetu Karoli Gaspar u Mađarskoj. Tokom studija u Budimpešti, u Mađarskoj, g. Pira je predstavljala reformisani univerzitet Karoli Gaspar u Willem C. Vis Moot, koji je jedno od najprestižnijih takmičenja u oblasti međunarodne komercijalne arbitraže.