Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Search
Close this search box.

Erona Hajdari

Erona Hajdari

Službenik za finansije i administraciju

Erona se pridružila YIHR KS u januaru 2021. godine kao programski asistent i sada radi kao a službenik za službenik za finansije i administraciju. Studirala je psihologiju na Univerzitetu u Prištini. Pre nego što se pridružila YIHR KS, Erona je bila angažovana kao pripravnica u različitim lokalnim nevladinim organizacijama koje promovišu socijalnu pravdu i jednakost. Takođe je radila kao službenik za komunikacije i administrativne poslove u nevladinoj The Ideas Partnership, doprinoseći osnaživanju, blagostanju i inkluzivnosti zajednice Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu. Erona je strastveni zagovornik ljudskih prava, različitosti i socijalne jednakosti, ona veruje da svi zaslužuju da žive u sigurnom i podržavajućem okruženju.