Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Fond za humanitarno pravo Kosovo i Inicijativa Mladih za ljudska Prava Kosovo izražavaju zabrinutost u vezi incidenta koji se dogodio dana 02. oktobra 2011 godine. u selu Zrze/Xërxë, opština Orahovac/Rahovec kojom prilikom je ubijen Aca Putnik (51) i ranjen njegov sin Dobrica Putnik (28) iz sela Velika Hoća/Hoqë e Madhe, opština Orahovac/Rahovec. S obzirom da poslednjih godina bezbedonosna situacija u opštini Orahovca/Rahovec je bila zadovoljavajuča ovaj incident je uticao na povečanju osečaja nesigurnosti među pripadnicima srpske etničke zajednice koji žive u ovoj opštini.

Prema rečima kčerke žrtve, Daliborka Putnik, njen otac i brat ranije nisu imali nijedan nesporazum ni sa kim tako da su se kretali slobodno. „Otac i brat si izašli iz kuće uveče 01.10. 2011 g. oko 23.00 časova. Negde oko 03.00 časa posle ponoči (02.10.2011) neke naše komšije su nam javili o incidentu“, izjavila je kčerka žrtve. Prema nezvaničnim podacima koje raspolaže FHP Kosovo, gorenavedena lica su se nalazili u kafani „Burimi“ u selu Zrze/Xërxë, opština Orahovac/Rahove gde su bili pod dejstvom alkohola i nakon što su izašli iz lokala NN lica su vatrenim oružjem pucali na njih. Tom prilikom na licu mesta je usmrčen Aca Putnik a ranjen je njegov sin Dobrica Putnik.

Fond za humanitarno Pravo Kosovo i Inicijativa Mladih za Ljudska Prava Kosovo pozivaju organe gonjenja i pravosudne organe da istražuju slučaj i počinioci ovog zločina izvedu pred organa pravde.