Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Search
Close this search box.

10. decembar 2021.

Svedoci smo da se odnosi Kosova i Srbije ne poboljšavaju uprkos procesu dijaloga koji je u toku, i izražavamo duboku zabrinutost zbog pogoršanja situacije na terenu i uticaja na svakodnevni život građana. Postoji potreba da se osiguraju i zaštite ljudska prava nevećinskih grupa u Srbiji i na Kosovu.

Zabrinuti zbog toga što se dijalog koristi za skretanje pažnje sa važnih pitanja kao što su slabljenje vladavine prava, korupcija i izazovi koji se vezuju za ljudska prava.

S obzirom na kontekstualne razlike u nivou demokratije, vladavine prava i podele vlasti, koje utiču na proces normalizacije odnosa Srbije i Kosova:

 

Pozivamo vlade Srbije i Kosova da:

 

Pozivamo međunarodnu zajednicu da:

 

Obećavamo da ćemo nastaviti:

 

Potpisnici:

 1. Advocacy Center for Democratic Culture (ACDC) Severna Mitrovica
 2. Advocacy Training and Resource Center (ATRC)
 3. Assist Kosovo Center – ASSIST, Priština
 4. Belgrade Fund for Political Excellence (BFPE)
 5. Belgrade Centre for Security Policy
 6. Balkan Policy Research Group (BPRG)
 7. Crno-beli svet, Severna Mitrovica
 8. Center for Advocacy and Democratic Development (CADD)
 9. Center for Peace and Tolerance (CPT)
 10. Centar za regionalizam Mitrovica
 11. Civic Initiatives, Beograd
 12. Council for Human Rights – Bujanovac
 13. Democracy Plus (D+)
 14. Drita Dibrani, aktivistkinja civilnog društva
 15. European Fund for Balkan
 16. Forum for Development and Multiethnic Collaboration (FDMC)
 17. HANDIKOS, Kosovo
 18. Iniciativa e Pavarur e të Verbërve, Kosovo
 19. Instituti për Zhvillim dhe Integrim (IZHI)
 20. Institute for Territorial Economic Development (InTER)
 21. Jelena Lončar, akademikinja, Univerzitet u Beogradu
 22. Instituti i Kosovës për Drejtësi/Kosovo Law Institute (IKD/KLI)
 23. Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë/Kosovar Centre for Security Studies (QKSS)
 24. Instituti Demokratik i Kosovës/Kosova Democratic Institute (KDI)
 25. Leadership and Development (LAD)
 26. Lawyers’ Committee for Human Rights (YUCOM)
 27. Mitrovica Women Association for Human Rights (MWAHR)
 28. NGO Advocacy for Society Development (AFSD)
 29. NVO “PLEJADA” Prizren
 30. NVO Communication for the development of society (CSD), Gračanica
 31. NGO Aktiv
 32. New Social Initiative, Mitrovica
 33. NVO “Drugëza”
 34. NVO”VISION 02″ Istok
 35. NVO Aureola
 36. NVO Qendra e Gruas “ATO” Vučitrn
 37. NVO Roma in Action, Đakovica
 38. Open Society Foundation, Novi Sad-Beograd
 39. Rahim Salihi, aktivist, Bujanovac
 40. The Balkan Forum
 41. Unioni i Punëtorëve Social të Kosovës
 42. Valon Arifi, aktivist i shoqërisë civile, Priština
 43. Vjollca Krasniqi, akademikinja, Univerzitet u Prištini
 44. Voice of Roma, Ashkali and Egyptians (VoRAE)
 45. Xhejrane Lokaj, aktivistkinja civilnog društva
 46. Youth Initiative for Human Rights (YIHR) Kosovo
 47. Youth Initiative for Human Rights (YIHR) Beograd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *