Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Search
Close this search box.

Inicijativa mladih za ljudska prava – Kosovo traži četiri (4) mentora u oblastima video produkcije, fotografije, pripovedanja i pozorišta da se pridruže Programu razmene mladih u okviru projekta „Kosovski dijalog mladih“ koji podržava USAID.

O organizaciji:

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) prvobitno je osnovana kao regionalna nevladina organizacija 2003. godine, koja je kasnije prerasla u YIHR regionalnu mrežu na Kosovu, Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Više od petnaest (15) godina, Inicijativa mladih za ljudska prava – Kosovo (YIHR KS) uspešno je radila na zaštiti i promociji ljudskih prava i demokratskih vrednosti ne samo na Kosovu već i u regionu. Sa posebnim naglaskom, YIHR KS se usredsredila na proces suočavanja s prošlošću, zaštitu ljudskih prava i jačanje vladavine zakona i uloge mladih na lokalnom i regionalnom nivou.

Svrha projekta i aktivnosti:

Aktivnost “Dijaloga mladih sa Kosova” je tridesetomesečni (30) projekat čiji je glavni cilj osnaživanje mladih da učestvuju u procese suočavanje sa prošlošću i pomirenja na Kosovu podsticanjem međuetničke komunikacije, interakcije i saradnje, adresiranjem zajedničkih interesa, izgradnjom poverenja, i promovisanjem uzajamnog razumevanja i pozitivnih stavova.

YIHR KS organizovaće šest (6) jednonedeljnih stambenih razmena sa mladima iz albanske i srpske zajednice, kako bi mladi imali priliku da razmene iskustva, ideje, i mišljenja, kao i da nauče o tranzicionoj pravdi, suočavanje sa prošlošću, interkulturni dijalog i druge veštine komunikacije. Ukupno u ovim razmenama će učestvovati 180 učenika (30 za svaku razmenu). Tokom razmene, mladi će takođe naučiti osnove video produkcije, fotografije, pripovedanja i pozorišta. Svaka grupa će imati profesionalnog mentora koji će voditi i pomagati studentima u njihovim projektima. Njihov zadatak će biti da koriste ove umetničke forme kao medij za dijalog i međusobnu saradnju, kao i način da se zajednički suprotstave nacionalističkim narativima koji postoje u našim društvima, takođe da zajednički promovišu pomirenje.

Datum i mesto:Aktivnosti će biti organizovane na Kosovu tokom 2020. i 2021. Sledeći program razmene mladih biće organizovan u periodu od 22. do 28. februara 2021. Lokacija će biti određena u međuvremenu.

Kriterijumi za upis:

Opis angažovanja mentora:

Potrebna dokumenta za prijavu:

Molimo pošaljite ove dokumente na
apply@yihr.org putem e-maila sa naslovom Mentors – Youth Exchange Program – USAID naznačujući za koje oblasti se prijavljujete do 10. februara 2021. godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *