Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Search
Close this search box.

Pozicija: Saradnik
Rok za prijavu: 31. maj 2021
Podobni kandidati: Mladi studenti sa svih univerziteta na Kosovu (18-25 godina)
Lokacija: Kosovo

Opis programa: Inicijativa mladih za ljudska prava – Kosovo organizuje tromesečnu stipendiju. Petnaest učenika iz albanske i srpske zajednice na Kosovu imaće priliku da učestvuje u plaćenom stipendiranju, prvom te vrste, gde će raditi u različitim organizacijama civilnog društva na Kosovu. Program je osmišljen tako da obuhvati mlade ljude u njihovom profesionalnom razvoju i natera ih da razmisle o radu za nevladine organizacije koje prevashodno rade sa drugim etničkim narodima na Kosovu kako bi izgradili mostove komunikacije i saradnje između njih. Dalje, tokom perioda stipendiranja, učesnici stipendije će raditi na sopstvenim istraživačkim projektima u saradnji sa svojim nevladinim organizacijama koje su domaćini, dok će njihov rad služiti kao obrazovni resurs za mlade ljude i zainteresovane zainteresovane strane. IIHR KS će stipendistima plaćati mesečnu naknadu tokom njihovog stipendiranja, kao i mentorstvo i izgradnju kapaciteta tokom trajanja stipendije. Stipendija će započeti od 1. jula i trajaće do 1. oktobra 2021.

Da biste se prijavili za ovaj program, potrebno je da pošaljete svoj CV i motivaciono pismo na engleskom jeziku na apply@yihr.org do 31. maja 2021. 00:00. Tema e-maila treba da bude „ Aplikacija za program stipendije za mir 2021“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *