Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Search
Close this search box.

Rina Kadiri

Rina Kadiri

Direktor Programa

Rina je radila kao programski koordinator za ljudska prava i vladavinu prava u YIHR KS od septembra 2020. godine, a sada kao programski direktor. Završila je master studije socijalne politike na Univerzitetu u Tirani i diplomu iz socijalnog rada na Univerzitetu u Prištini. Tokom studija, Rina je bila angažovana kao pripravnik u Terre des Hommes, NVO Koalicija za zaštitu dece, Lavirint itd. Bila je i rukovodilac projekta o liderstvu sa NVO „Glas RAE“ sa decom iz romske zajednice. Rina je omladinski radnik i više od dve godine radi u oblasti neformalnog obrazovanja. Pored učešća u mnogim projektima, vodila je i mnoge aktivnosti na lokalnom i regionalnom nivou. Rina često pokazuje svoj aktivizam za ljudska prava kroz svoja pisanja.