Kontakti


    A dëshironi të pranoni email nga YIHR KS? POJO

    Kontakti

    Adresa: Rr. Ardian Krasniqi, 2nd floor, No.5, 10000 Prishtina, Kosovë

    Tel: +383 38 748 018

    Email: ksoffice@yihr.org