Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Search
Close this search box.

300 eura kazne za fizičko nasilje nad ženama!

 

Osnovni sud u Gnjilanu, Opšte odeljenje, Krivično odeljenje kod sudije Snežane Mihajlović je rešenjem broj P.br.287/21 izrekao novčanu kaznu u iznosu od 300 evra i razmotrio krivično delo laka telesna povreda, protiv okrivljenog koji je primenio nasilje, protiv njegove žene.

Prema članu 185. Krivičnog zakona Republike Kosovo, „Ko drugom licu prouzrokuje laku telesnu povredu kojom je prouzrokovano: privremeno oštećenje zdravlja drugog lica, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri (3) godine.” Međutim, stav 3. istog člana kaže da „kada je delo iz ovog člana učinjeno protiv ugrožene žrtve, ili je motivisano… polom i počinilac se kažnjava: 3.1. kaznom zatvora od šest (6) meseci do tri (3) godine.”

Dakle, na osnovu Krivičnog zakona Republike Kosovo, optužnice i činjenica u predmetu, ocenjujemo da Osnovni sud u Gnjilanu nije izrekao meritornu kaznu za ovakvo delo. Minimalna kazna za ovo delo bi trebalo da bude 6 meseci zatvora. Između ostalog, Osnovni sud u Gnjilanu nije uzeo u obzir nijednu od otežavajućih okolnosti slučaja, navedenih u optužnici.

Skandalozna kazna od 300 eura samo legitimiše nasilje u porodici, posebno nad ženama kao jednom od najpotlačenijih grupa u društvu. Takođe, ovakve kazne negativno utiču na poverenje građana u pravosudne institucije i obeshrabruju žrtve da prijave slučajeve nasilja u porodici.

YIHR KS je pozvala pravosudne institucije da ozbiljno i u skladu sa zakonom shvate slučajeve nasilja u porodici i da počiniocima ovakvih dela izreknu meritorne kazne. 

Takođe pozivamo Sudski savet Kosova da analizira ovaj slučaj i da funkcionalizuje svoje mehanizme u vezi sa slučajevima gde sudije ne obavljaju svoje dužnosti u skladu sa važećim zakonom i da preduzme sve odgovarajuće radnje za sprečavanje takvih zločina. 

Ovaj slučaj je identifikovan nakon zahteva za pristup javnim dokumentima od strane posmatrača YIHR KS u osnovnim sudovima na Kosovu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *