Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

 Asistent projekta – Poziv za Aplikaciju

Inicijativa Mladih za Ljudska Prava  – Kosovo traži aplikacije za poziciju Asistenta Projekta od mladih Srpske nacionalnosti iz celog Kosova

Profil YIHR
YIHR je regionalna, nevladina i neprofitna organizacija sa ubedjenjem da ljudska prava i gradjanske vrednosti su osnova svakog otvorenog i naprednog društva. Organizacija ima programe na Kosovu, Srbiji, Bosni, Crnoj Gori i Hrvatskoj. www.yihr.org

Opšti Uslovi:
• Kandidat treba imati završen fakultet ili biti u toku studiranja;
• Dobro razumevanje političkih i društvenih prilika, kao i o situaciji ljudskih prava na Kosovu;
• Dobre veštine u komunikaciji i pisanju;
• Dobro poznavanje Engleskog, pisani i govorni;
• Poznavanje osnovnih kompjuterskih veština (Office Packages & Internet) je obavezno;
• Prednost može biti prethodno radno iskustvo u bilo kojoj organizaciji (javni, privatni ili NVO sektor) sa strukturisanim dužnostima i odgovornostima.

Dužnosti i Odgovornosti:
Asistent Projekta će biti odgovoran za pomaganje u implementaciji projekta zajednice, koji je projekt razmene Albanaca i Srba sa Kosova. Projekat takodje obuhvata razne aktivnosti, sa glavnim ciljem okupljanja mladih iz obe zajednice kako bi im se pružile informacije o ljudskim pravima, zastupanju i aktivizmu, kao i o stvaranju okruženja gde postoji komunikacija i dialog.

Zainteresovani kandidati treba da dostave kratko i konkretno Motivaciono Pismo i CV u sledećoj e- mail adresi:
ferid@yihr.org do 19 januara 2014.

Predmet emaila treba da bude: Aplikacija za Asistenta Projekta