Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Java e të Drejtave të Njeriut – Volumi 10

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut (YIHR KS) ka kënaqësinë të ju njoftojë për edicionin e Dhjetë të Javës së të Drejtave të Njeriut që do të mbahet përgjatë datave 6 – 10 Dhjetor 2023. Këtë vit shënojmë një dekadë të Javës për të Drejtat e Njeriut! Edicioni i Dhjetë jubilar, nën […]

Studim i rastit – Parimi: ‘Qasja e bazuar në gjini duhet të jetë pjesë e të gjitha proceseve të Ballafaqimit me të Kaluarën BmK’

Me qëllim të promovimit të parimeve për Ballafaqimin me të Kaluarën dhe në veçanti parimit “Qasja e bazuar në gjini duhet të jetë pjesë e të gjitha proceseve të Ballafaqimit me të Kaluarën BmK”, FDHK publikon këtë analizë e cila spjegon përpjekjen dhe avokimin e akterëve të ndryshëm drejt njohjes dhe përfitimit të statusit të […]