Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Dužnosti i obaveze:
Stažisti će imati priliku da budu uključeni u Inicijativin projekat saradnje među zajednicama, koncipiran kao program poseta (Viziting program) između kosovskih Albanaca i kosovskih Srba. Projekat uključuje posete među zajednicama iz različitih gradova Kosova. Stažisti će pomagati u implementaciji ovog projekta pomaganjem u organizaciji tematskih poseta, gostujućih predavanja i neformalnih razgovora.

Stažisti će steći raznovrsno iskustvo tokom svog rada u Inicijativi, učešćem u nizu aktivnosti, kao i pružanjem doprinosa u svakodnevnim kancelarijskim poslovima. Kroz rad, stažisti će imati priliku da steknu znanje o pitanjima ljudskih prava i zagovaranja, nauče i primene znanje koje su stekli tokom studija ili profesionalne karijere, kao i priliku da prisustvuju različitim događajima i ostvare kontakte tokom svakodnevnog rada.

Opšti uslovi:

• Kandidati moraju posedovati diplomu srednje škole
• Obavezno znanje engleskog jezika
• Odlične veštine komuniciranja i pisanog izražavanja
• Odlično poznavanje rada na računaru
• Prednost imaju kandidati sa dokazanim iskustvom u radu civilnog društva.

Pošaljite nam vaše:
-Motivaciono pismo – veoma sažeto i konkretno
-Radnu biografiju – CV (navedite datume dostupnosti i šta vas najviše zanima u vezi sa stažiranjem)

Nakon sastavljanja prijave, molimo vas da putem elektronske pošte pošaljete CV i motivaciono pismo na ksoffice@yihr.org , u naslovu navodeći “Prijava za stažiranje”.

Rok za podnošenje prijava je 10 Septembar, 2014.
Profil Inicijative
Inicijativa mladih za ljudska prava (Inicijativa) je regionalna mreža nevladinih i neprofitnih organizacija koja počiva na uverenju da su ljudska prava i građanske vrednosti osnove svakog otvorenog i naprednog društva. Ova organizacija ima programe na Kosovu, u Srbiji, Bosni, Crnoj Gori i Hrvatskoj. www.yihr.org