Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Konferenca e të rinjve nga Kosova dhe Serbia “Links” që do të mbahet nga 4 – 6 mars 2001 në Beçiq të Malit të Zi organizohet nga Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut nga Kosova dhe Serbia.

Përgjegjësia e politikaneve, mediave, shoqërisë civile dhe të rinjve për ndërtimin e marrëdhënie më të mira në mes të Beogradit dhe Prishtinës, (jo)liria e lëvizjes, pozita e minoritit shqiptar në Serbi dhe atij serb ne Kosovë, bashkëpunimi i të rinjve nga të dy shoqëritë, paragjykimet që kanë pllakosur raportet mes serbëve dhe shqiptarëve, do të jenë disa nga temat e diskutimit në konferencë.

Qëllimi i kësaj konference është të tregoj se dialogu konstruktiv midis Beogradit dhe Prishtinës është i mundshëm dhe i nevojshëm, si dhe krijimi i lidhjeve të reja në mes të të rinjve të cilët do të promovojnë një dialog të tillë dhe do të dhe të emërojnë tema për të cilat autoritetet e Kosovës dhe Serbisë do të duheshin të bisedonin.

Agjenda e konferencës është e bashkangjitur.