Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Kosovë (YIHR KS) dhe rrjeti i aktivistëve Nisma Ime organizojnë kampanjë rreth shënimit të përvjetorit të 63-të të nënshkrimit të Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut. Me anë të kësaj kampanje dhjetëditore, aktivistët e Nismës do t’i promovojnë të drejtat e njeriut përmes komunikimit direkt me qytetarë ndërsa kampanja gjithashtu do të fokusohet edhe në media dhe rrjete sociale ku do të bëhet transmetimi i një klipi televiziv i cili hedhë dritë mbi disa nga problemet e të drejtave të njeriut në Kosovë.
Kampanja e organizuar nga Nisma, zyrtarisht u hap ditën e premte më 2 dhjetor, ku të pranishëm ishin përfaqësues të institucioneve e organizatave vendore e ndërkombëtare si dhe aktivistë të të drejtave të njeriut.
Në fjalimin e saj drejtuar mysafirëve, drejtoresha e YIHR-së në Kosovë, Raba Gjoshi theksoi rëndësinë e respektimit të të drejtave të njeriut në shoqëritë demokratike. “Nisma e te Rinjve për te Drejtat e Njeriut dhe aktivistët e saj kanë organizuar këtë kampanje me rastin e Ditës Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut dhe si vazhdimësi e aktiviteteve të tyre të mëhershme për promovimin e të drejtave të njeriut. Respektimi i të drejtave të njeriut është njëra nga elementet më thelbësore të shoqërive demokratike prandaj edhe rëndësia e promovimit të vazhdueshëm të tyre është shumë e madhe sidomos kur një promovim i tillë bëhet nga gjeneratat e reja të cila në të ardhmen do të jenë bartësit kryesor të zhvillimeve politike e sociale në vend.
Duke qenë të vetëdijshëm për këtë rëndësi dhe për obligimin moral e qytetar në avancimin e shoqërisë, që prej themelimit të saj Nisma ka qenë dhe vazhdon të mbetet një promotore e avancimit të të drejtave të njeriut,” theksoi Gjoshi.
Më tej, Ambasadorja Zvicerane në Kosovë, znj. Krystyna Marty, potencoi se të drejtat e njeriut duhet të kenë dispozita të forta ligjore, përmes të cilave garantimi i këtyre të drejtave do të ishte më i fortë. “Respektim i të drejtave të njeriut përbën bazën e demokracisë prandaj ne duhet të përkushtohemi që ligjet të cilat i sigurojnë këto të drejta t’i kthejmë në praktike. E përgëzoj Nismën e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut për këtë kampanjë edhe aktivitetet e deritanishme për promovimin e të drejtave të njeriut,” theksoi Marty.
Ndërkaq Avokati i Popullit z. Sami Kurteshi dhe përfaqësuesi i Qeverisë së Kosovës z. Habit Hajredini folën për përkushtimin e institucioneve të tyre në avancimin e të drejtave të njeriut në Kosovë.

Aksionet rrugore të kampanjës “Ne t’gjithë kemi lindë t’lirë dhe t’barabartë” do të zhvillohen nëpër qendrat e qyteteve dhe do të jenë gjatë mesditës, duke filluar nga ora 12:00. Në këto aksione të rinjtë do t’i rikujtojnë qytetarët se të drejtat e njeriut duhet respektuar në çdo kohë, çdo vend dhe njësoj për secilin person, pa asnjë përjashtim.
Pas aksionit në Prishtinë, me 3 dhjetor (e premte), aksionet do të vazhdojnë në Gjakovë 4 dhjetor (e diel), Ferizaj – 5 dhjetor (e hënë), Pejë – 6 dhjetor (e martë), Mitrovicë – 7 dhjetor (e mërkurë), Gjilan – 8 dhjetor (e enjte), Prizren – 9 dhjetor (e premte), dhe aksioni përmbyllës në Prishtinë, 10 dhjetor (e shtunë).