Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Inicijativa mladih za ljudska prava nastavlja put ka Evropi. Nakon uspeha projekta “Putovanje u Evropu” u 2007, 2008. i 2009. godini, kada je 65 mladih dobilo priliku da putuje kroz različite evropske zemlje i prestonice, Inicijativa organizuje ovaj projekat ponovo.

Ove godine, Inicijativa će obezbediti istu priliku za 15 najboljih studenata i studentkinja sa kosovskih univerziteta. Izabrani kandidati/kinje će dobiti šengen vize, Inter-rail karte, EURO 26 ili ISIC studentske kartice, kao i priliku da putuju Evropom, i mogućnost da odaberu destinacije.

Osnovni kriterijumi za izbor kandidata/kinja su:

* Kandidati/kinje moraju biti na završnoj godini studija, ne stariji/e od 26 godina (moraju podneti sertifikat o upisu završne godine studija)

* Prosečna ocena tokom studija mora biti 8.5 ili veća (mora se podneti sertifikat o položenim ispitima i prosečnoj oceni, koji izdaje fakultet, kao i kopija indeksa)

* Poznavanje stranih jezika – engleski, nemački, francuski, španski ili italijanski

Kandidati/kinje koji nikad nisu putovali u inostranstvo imaće prioritet pri odabiru.

Kandidati/kinje bi trebalo da lično pošalju prijave i potrebna dokumenta do 28. juna 2010. godine, poštom ili da dostave na adresu:

Za: “Putovanje u Evropu” projekat

Inicijativa mladih za ljudska prava

Ul. Perandori Dioklecian 14, 10000 Priština

Samo kompletne prijave koje stignu na naznačenu adresu će se razmatrati. Prijave koje su poslate posle zatvaranja konkursa ili koje sadrže netačne ili nepotpune podatke neće biti razmatrane. Aplikacioni formular možete preuzeti OVDE.

Za više informacija, možete nas kontaktirati na br. tel 038/248-509, ili slanjem e-mail na travellingtoeurope@gmail.com ili posetiti sajt www.travellingtoeurope.net