Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Konkurs

Inicijativa mladih za ljudska prava na Kosovu (Inicijativa na Kosovu), uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, Ambasade Kraljevine Holandije i Kosovske Fondacije za Otvoreno Društvo objavljuje prvu ŠKOLU ZA MLADE LIDERE, koja će biti održana od Oktobra do Decembra 2010 godine u Prištini na Kosovu. Ova škola ponudiće predavanja od strane stručnjaka za određena pitanja-oblasti, zanimljive diskusije, radionice na određene teme, društvene i kulturne aktivnosti i studijske posete.

Informacije o školi

Škola za mlade lidere je deo Obrazovnog Programa Inicijative na Kosovu koja ima za cilj da razvije kapacitete mlade generacije da kritički razmišlja o društvenim, političkim i kulturnim konceptima; pruži studentima mapu znanja o demokratskoj politici; i razvije praktične veštine studenata neophodne za implementaciju progresivne agende u profesionalnom životu ili drugim društvenim aktivnostima.
Škola če se održati od Oktobra do Decembra 2010. Nastava če trajati 2 sata dnevno (17:30 – 19:30), a bit če održana tri dana nedelno (Utorkom – Četvrtkom).

Pravo učešća

Mladi i studenti od 18 do 25 godina starosti zainteresovani za oblasti ljudskih prava, različitosti, tranzicione pravde i suočavanja sa prošlošću; aktivisti za ljudska prava i nediskriminaciju; mladi ljudi zainteresovani za sektore poput: politike, medija, civilnog društva i drugih oblasti od uticaja.
Kandidati moraju biti fluentni u govornom i pisanom Engleskom jeziku.

Proces prijave i selekcije

Zainteresovani kandidati pozivaju se da popune prijavu škole dostupnu ovde, i pošalju je zajedno sa biografijom (CV) i motivacionim pismom na Engleskom jeziku na apply@yihr.org, sa naznakom “Škola za mlade lidere 2010” u naslovu. Biće kontaktirani samo odgovarajući kandidati.

Rok za podnošenje prijava
: 3 oktobar, 2010