Procesi i përzgjedhjes së Avokatit të Popullit: Thirrje për transparencë