Qytetarët duhet të dinë përmbajtjen e marrëveshjes për hapjen e arkivave sekrete mes Serbisë dhe Kosovës