THIRRJE PËR APLIKIM – KAMPI I EDUKATORËVE BASHKËMOSHATARË