YIHR KS mbajti punëtori lidhur me “Rastet e Diskriminimit dhe Ligjin kundër Diskriminimit”