YIHR KS održala je radionicu u vezi sa “Slučajevima Diskriminacije i Zakonu Protiv Diskriminacije”