YIHR KS u saradnji sa Ambasadom Švajcarske obeležili su Dan za Ljudska Prava 10-og decembra 2012-te