Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Inicijativa mladih za ljudska prava je u saradnji sa London School of Economics (LSE), uz podršku UNDP-a, organizovala drugu radionicu o bezbednosti ljudi na Kosovu.

Nakon učenja principa i teorije ljudske bezbednosti u januara, studenti su imali dva meseca da naprave istraživanje u 10 oblasti Kosova i da napišu izveštaje o svojim nalazima. Izveštaje su predstavili 8. i 9. juna u Prištini.

Imajući u obziru njihove nalaze, profesori LSE će izdati izveštaj o ljudskoj bezbednosti na Kosovu.