Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në kuadër të Programit të Vizitave, ka sjellur për vizitë tre ditore në Prishtinë gjashtë student nga Beogradi. Gjatë qëndrimit të tyre në Kosovë, studentët serb vizituan:

Kuvendin e Republikës së Kosovës, Iniciativën Kosovare për Stabilitet, Gracanicën, Fondin për të Drejtën Humanitare, si dhe u takuan me Këshilltarin e Presidentes së Kosovës z. Ilir Deda.
“Pak a shumë jemi të njoftuar se si jetojnë të rinjtë këtu dhe mund të them se kemi shumë gjëra të përbashkëta. Në fillim kam pasur një lloj brenge se si do të shkojnë gjërat mirëpo gjithçka ishte në rregull” – tha Rela Radosavlevic, njëri nga studentët.

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut edhe më tutje do të vazhdojë shkëmbimin e të rinjve nga të dyja vendet me qëllim që t’iu ofroj atyre mundësinë që të informohen më shumë për situatën reale dhe të bisedojnë për çështjet me interes për ata.