Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Vizitë studimore nga pjesëmarrësit e shkollës “School International Learning” në YIHR KS.

Kjo vizitë përfshinë pjesëmarrës nga e gjithë bota dhe u organizua në bashkëpunim me Qendrën e Burimeve për Drejtësi Tranzicionale të Universitetit të Prishtinës.

Ata po bashkë-bisedojnë me ekipën e YIHR KS për punën tonë dhe gjendjen aktuale të të drejtave të njeriut në Kosovë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *