Lajmet

YIHR dhuron grante për katër organizata në rundin e parë të Programit të Granteve të Vogla në vitin 2010

 Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Kosovë, në organizata për raundin e parë të Granteve të Vogla për vitin 2010 ka financuar këto organizata: Proactive, Kamenicë $ 3.500 Proactive është pasardhës i drejtpërdrejtë i Shoqatës Alternative Rinore MILLENIUM, një nga organizatat e para të themeluara në Kosovë pas vitit 1999. Qëllimi i...

YIHR’s and My Initiative’s Action for Missing Persons

Pristina, 27.04.2010 Youth Initiative for Human Rights (YIHR) and activists of My Initiative have marked the 27th of April, Missing Person’s day in Kosovo. Activities began with the deployment of a large number of white cubes covered with the question “Where are 1862 Missing Persons?” which have stood at the Mother Theresa Square in Pristina...

Programi i Granteve të Vogla – Thirrje për Projekt Propozime

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut - Zyra në Kosovë (YIHR) ka kënaqësinë të shpallë Programin e Granteve të Vogla i cili ka për qëllim të nxisë rritjen dhe zhvillimin e shoqërisë civile në Kosovë, si dhe avancimin e mirëkuptimit ndëretnik dhe tolerancës ndërmjet të rinjve në rajon. Programi i Granteve...

Small Grants Program – Call for Proposals

The Youth Initiative for Human Rights – Kosovo Office (YIHR) is pleased to announce the Small Grants Program aimed at promoting the growth and development of civil society in Kosovo, as well as advancing ethnic understanding and tolerance among youth in the region. The funding for the YIHR's Small Grants Program is provided by...