Erona Hajdari

Erona Hajdari

Asistente e Administratës dhe Monitorimit

Erona u bashkua me YIHR KS në Janar, 2021 si Asistente e Programit dhe tashmë punon si Asistente e Administratës dhe Monitorimit. Ajo ka studiuar Psikologji në Universitetin e Prishtinës. Para se të bashkohej me YIHR KS, Erona ishte e angazhuar si praktikante në OJQ të ndryshme lokale që promovojnë barazinë sociale, si Help - Hilfe zur Selbsthilfe dhe Qendra për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore - CSGD. Ajo gjithashtu punoi si Zyrtare për Komunikim dhe Administratë në OJQ-në The Ideas Partnership, duke kontribuar në mirëqenien dhe fuqizimin e  komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian, ajo ishte e angazhuar edhe si asistente në projektin "Free to Choose; Free to Learn ”në Mitrovicë, që synonte të rrisë ndërgjegjësimin tek vajzat e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian për martesat e hershme, dhe rendësinë e shkollimit. Erona është një avokuese e pasionuar për të drejtat e njeriut, diversitetin dhe barazinë sociale për të gjithë, dhe ajo beson se të gjithë meritojnë të jetojnë në një ambient të sigurt dhe mbështetës.