Për 20 vjet në terr – në ora 20:00 ndali dritat për 2 minuta.