Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Për 20 vjet në terr – në ora 20:00 ndali dritat për 2 minuta.

Me 27 prill 2020, në ora 20:00 ftojmë të gjithë qytetarët e Kosovës t’i ndalin dritat nëpër shtëpitë e tyre për 2 minuta, për të shënuar ditën kombëtare të personave të pagjetur nga lufta e fundit në Kosovë.

Me 2 minuta errësirë në familjet tonat, ne do të mund të bashkëndjejmë sado pak me dhimbjen dhe terrin në të cilën ndodhen familjarët e 1.644 personave ende te pagjetur për tash e 20 vjet.

Qe 20 vjet familjarët kërkojnë e shpresojnë në zbardhjen e fatit të më të dashurve të tyre. Qe 20 vjet ata presin në ankth për të ditur të vertetën por edhe per drejtësi për krimet që janë bërë ndaj familjarëve të tyre.

Qe 20 vjet familjarët dhe shoqëria kosovare përballen me neglizhencë institucionale për zbardhjen e çështjes së personave të pagjetur. Prandaj, edhe në këtë ditë, si çdo ditë tjetër, ne nuk do t’i harrojmë. Do të vazhdojmë t’i kujtojmë personat e pagjetur, sepse ata janë pjesë e jona.

Qeverisë se Kosovës do të vazhdojmë t’i kërkojmë përgjegjësinë ligjore dhe morale që ka për të zgjidhur çështjen e personave të pagjetur, ndërsa shoqërisë kosovare përgjegjësinë kolektive që ka për të mos harruar asnjëherë.

Kjo ngjarje organizohet në bashkëpunim me: Kosovo Missing Persons,Integra,Humanitarian Law Center Kosovo dhe forumZFD – Kosovo Program

————–
SRB

U tami nestalih osoba – Ugasite svetlo na 2 minuta

Za 20 godina tame, ugasite svetlo na 2 minuta u 20:00.

27. aprila 2020, u 20 časova, pozivamo sve građane Kosova da na 2 minuta ugase svetla u svojim domovima, kako bi obeležili Nacionalni dan nestalih osoba, iz poslednjeg rata na Kosovu.
Sa 2 minuta tame u našim porodicama, poistovetićemo će se sa bolom i tamom sa kojom porodice 1,644 nestalih osoba žive već 20 godina.

20 godina članovi porodica nestalih tragaju i nadaju se da će sudbina njihov najmilijih biti rasvetljena. 20 godina nestrpljivo čekaju na istinu ali i na pravdu za zločine počinjene nad njihovim članovima porodica.

20 godina članovi porodica kao i kosovsko društvo se susreću sa institucionalnim zanemarivanjem rešavanja pitanja nestalih osoba.
Zato, u danu kao što je ovaj, mi ih nećemo zaboraviti.

Nastavićemo da tragamo za njima i da ih se sećamo, zato što su oni deo nas.Nastavićemo da zahtevamo od Vlade Kosova pravnu i moralnu odgovornost za rešavanje pitanja nestalih osoba a od kosovskog društva kolektivnu odgovornost da nikada ne zaboravi.

Ovaj događaj se organizuje u saradnji sa: Kosovo Missing Persons, Integra, Humanitarian Law Center Kosovo i forumZFD – Kosovo Program

————–
ENG

In the darkness of the missing people – Turn off the lights for 2 minutes

For 20 years in darkness, turn off the lights for 2 minutes at 20:00.
On 27 April 2020, at 20:00, we invite all citizens of Kosovo to turn off the lights in their homes for 2 minutes in order to mark the National Day of Missing People from the last war in Kosovo.

With two minutes of darkness in our families, we will empathize with the pain and darkness in which the relatives of 1,644 missing people are living for 20 years now.

For 20 years, family members have been searching and hoping for the clarification of the fate of their loved ones. For 20 years, they have been anxiously awaiting for the truth, but also seeking justice for the crimes committed against their family members.
For 20 years, their family members and Kosovo society have been facing institutional negligence in clarifying the issue of missing people.

Therefore, even on this day, like every other day, we will not forget them. We will continue to look for and remember missing people, because they are part of us.

We will continue to demand from the Government of Kosovo the legal and moral responsibility it has to resolve the issue of missing people, while to the Kosovar society we will demand the collective responsibility it has to never forget.

This event is being organized in collaboration with: Kosovo Missing Persons, Integra, Humanitarian Law Center Kosovo and forumZFD – Kosovo Program

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *