Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Kemi knaqësinë të ju njoftojmë për publikimin zyrtar të raportit të parë të përbashkët të shoqërisë civile për të drejtat e njeriut në Kosovë. Raporti ofron një përmbledhje të situatës së të drejtave të njeriut në Kosovë për vitin 2019, përfshirë problemet dhe sfidat kryesore për realizimin e të drejtave të njeriut si dhe shkeljet e të drejtave të njeriut. Raporti vlerëson të drejtat civile dhe politike; të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore; çështjet e të drejtave të njeriut në lidhje me grupe specifike dhe të margjinalizuara; si dhe disa tema ndërlidhëse për të drejtat e njeriut, të tilla si drejtësia tranzicionale dhe e drejta e së vërtetës, si dhe mjedisi dhe të drejtat e njeriut.

Raportin e plotë mund ta gjeni më poshtë: 

[pdf-embedder url=”https://yihr-ks.org/site/wp-content/uploads/2020/06/CSO-Report-Final-Alb.pdf” title=”CSO Report Final (Alb)”]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *