Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Me Art për Drejtësi

Çka? 

Si e paramendoni ju drejtësinë në Kosovë? A mendoni se mundemi me e luftu korrupsionin, nepotizmin, diskriminimin dhe shkeljen e të drejtave të njeriut në Kosovë përmes artit? A mendoni se mund ta zhvilloni mendimin tuaj kritik dhe atë të bashkëmoshatarëve përmes krijimeve artistike?

Nëse je nxënës/e në shkollë të mesme të lartë apo student/e universiteti në Prishtinë, Ferizaj, Pejë apo Gjakovë, atëherë ndaje pak kohë për të mendu se si është për TY sistemi i drejtësisë në Kosovë dhe ato ide shfaqi përmes një krijimi artistik.

Si? 

Krijimi artistik mund të jetë:

Foto, video, pikturë, karikaturë, poster apo instalacion artistik.

Video nuk mund të jetë më e gjatë se një (1) minutë.

Të gjitha krijimet duhet të kenë për bazë opinionin dhe pikëpamjet personale të aplikantit/es mbi sistemin e drejtësisë në Kosovë.

Si duhet të aplikoj? 

Ju mund të kontaktoni Drejtorin/en e shkollës suaj apo përfaqësues/e të Universitetit dhe të aplikoni përmes shkollës/universitetit apo dërgoni punimin tuaj direkt tek apply@yihr.org me titull: Gara “Art për Drejtësi” duke bashkangjitur informatat e juaja personale (emri dhe mbiemri, qyteti/komuna, shkolla apo universiteti, data e lindjes, e-maili dhe telefoni) dhe një shpjegim/koncept për punimin e dorëzuar (deri në 200 fjalë).

Afati i fundit për aplikim është 20 maj 2020.

Çka pas aplikimit? 

Pasi gara të mbyllet, të gjitha punimet do të vlerësohen nga një komitet vlerësues profesional, i përbërë nga dy profesorë/e të Fakultetit të Arteve dhe një përfaqësues/e të YIHR KS.

Fituesit/et e garës do të shpërblehen me libra apo paisje shkollore në vlerë prej:

Punimet më të mira po ashtu do të ekspozohen në aktivitetet e YIHR KS dhe në hapësirat e gjykatave themelore të Prishtinës, Ferizajit, Pejës dhe Gjakovës ku do të qëndrojnë brenda hapësirave të gjykatave me qëllim të informimit të qytetarëve për çasjen në drejtësi në mënyrë kreative.

*Ky aktivitet zhvillohet në kuadër të projektit ‘’Të Rinjtë për Drejtësi’’ që financohet nga U.S. Department of State: Bureau of Intl Narcotics & Law Enforcement (INL) dhe implementohet nga YIHR KS.

Për çdo pyetje apo paqartësi, na kontaktoni në apply@yihr.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *