Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Asnjë fushatë linçuese nuk mund ta ndalojë dialogun në rajon

Në njëzet vjet të punës së Nismës së të Rinjve për të Drejtat e Njeriut, ne kemi qenë të përkushtuar që të ballafaqohemi me të kaluarën duke avokuar për të drejtat e viktimave dhe duke iu përkushtuar respektimit të fakteve të vërtetuara. Në dritën e keqpërdorimit të videos së krijuar gjatë programit tonë të shkëmbimit […]

Expression of Interest: Consulting Company/Organization for Public Opinion Survey

YIHR KS is seeking a company/organization to conduct a public opinion survey of young people’s attitudes toward the last war in Kosovo. This survey aims to gain insights into the perspectives, opinions, and sentiments of the youth population (18-30 years old) regarding the historical context and contemporary implications of the war in Kosovo. Youth Initiative […]